Stadgar


Stadgar


Stadgarna för WRAS-anslutna klubbar beslutas av WRAS förbundsstämma. Senaste uppdateringen skedde 2017. Fullständig text finns här.