Aktivitetsanordning


Aktivitetsanordnande


Om du vill ordna en aktivitet eller tycker att det borde ordnas en aktivitet; ta kontakt med någon ur styrelsen och presentera vilken slags aktivitet du tycker behöver ordnas. För att underlätta är det bra om de här punkterna finns med i presentationen:


-Typ av aktivitet; en kort beskrivning av aktiviteten (träning, tävling, uteritt osv)

-Utgifter; en ungefärlig beräkning av utgifter (tränararvode, kostnad för anläggning)

-Inkomster; några ord om hur du tror att man kan få ihop pengar till utgifterna (ridavgift, fikaförsäljning)

-Funktionärer; namn på några som vill vara funktionärer


Om du inte har någon presentation utan bara ett förslag så är du välkommen med det också. För att styrelsen ska kunna ta initiativ till och ordna bra aktiviteter för medlemmarna så är det viktigt att styrelsen får in förslag.


Att ordna träningstillfälle av något slag 

Vad som behöver ordnas:

-tränare/instruktör

-anläggning

-tidsschema (Tips: när du gör schemat så ta till lite med tiden. Då undviker man onödig frustration över förseningar.)


Att ordna tävling

Vad som behöver ordnas:

-anläggning

-domare

-tävlingsledare

-funktionärer t.ex parkeringsvakt, speaker, banpersonal, gate man, domarsekreterare. (Tips: en lista över ansvarsområden för funktionärerna är bra att ha så att alla vet vad som förväntas av dem.)

-fika- och lunchförsäljning


Att ordna uppvisning/försök till att locka nya medlemmar

Vad som behöver ordnas:

-kontakt med ansvariga på platsen där uppvisningen ska vara

-ryttare

-en planering över vad som ska visas upp (tävlingsgrenar, hantering osv)

Tips:

-en typ av uppvisning eller aktivitet för att visa att vi finns som fungerat bra har varit att samla ihop några ryttare och rida några olika tävlingsmönster. På så sätt visar vi mångsidigheten med vår sport samtidigt som vi visar att vi har ryttare på alla nivåer och att alla kan vara med.Lycka till!