Bli medlem


Medlemsansökan Midnattssolens Westernryttare


Som medlem i WRAS-ansluten klubb, samtycker du att dina användar/ personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Mer information om PUL kan hämtas på www.datainspektionen.se.


Betalning sker till: MSWR´s BG 5715-9600, märk talongen med Medlemsavgift + namn.Jag vill bli:
Vuxenmedlem 300:-/år
Andra vuxen 200:-/år
Ungdomsmedlem 150:-/år
Ungdom till fullt betalande vuxen 25:-/år

Ungdom är man to.m. det år man fyller 19 år.

Namn: Pers.nr:
Adress: Postadress:
Epost: Telenr: