Kontakt


Kontakta oss


Kontakta styrelsenSkicka mail till styrelsen:  styrelse@mswr.se


Ordförande: Juliah Johansson

Kassör: Inger Gebart

Ledamot: Kjell Nilsson

Ledamot: Klara Jolanki

Ledamot: Frida Öhman

Ledamot: Susanne Lindström

Suppleant: Sofi Lindström

Ungdomsrepresentant: Vakant


Kontakta valberedningen


Skicka mail till valberedningen:  valberedning@mswr.se


Sammankallande: Lisa Nes

Ledamöter: Susanne Lindström och Nina Persson


MSWR är en ideell förening och valberedningen har som uppgift att föreslå lämpliga personer till olika förtroendeuppdrag i föreningen. Vi tar gärna emot förslag på personer som har intresse av att delta i föreningens utveckling (man får givetvis anmäla eget intresse av att delta också).Kontakt angående hemsidan


Webmaster: webmaster@mswr.se


Bankgiro 5715-9600


Swish-nummer 1230063909