Stadgar


Stadgar


Stadgarna för WRAS-anslutna klubbar beslutas av WRAS förbundsstämma. Läs mer om stadgarna här.